11 - Az ima magasztos kiváltságunk Előadó: Nyári István


Napi ige